ДНЗ № 1, м.Бориспіль

 

Адміністрація

                                       

                      

                       Завідувач ДНЗ №1

            Пружинська Галина Дмитрівна 
 Педагог з вищою освітою, професійним стажем – 29 років,
            має звання «Відмінник освіти».
  Основний критерій навчально-виховної роботи колективу садочка:

                здорові, усміхнені, зацікавлені та творчі малюки.

              Адже діти - це наші мрії, наша радість, наша гордість.         

 

 


 

                                             Звіт
                 завідувача дошкільного навчального закладу
                     (ясла - садок) комбінованого типу №1
                           Пружинської Галини Дмитрівни

                                                                Травень 2015 р.
 
У 2014-2015 н.р. у дошкільному навчальному закладі виховувалось 331 дитина, функціонувало 12 груп, з них:
- 3 групи раннього віку;
- 3 групи молодшого дошкільного віку;
- 2 групи середнього дошкільного віку;
- 3 групи старшого віку;
- 1 група змішаного типу (санаторна)
Робота педагогічного колективу дошкільного навчального закладу   базувалася на  основних положеннях  Закону України «Про дошкільну освіту», Положенні «Про дошкільний навчальний заклад», конвенцією ООН про права дитини;
оновленому Базовому компоненту та Программах: «Дитина», «Впевнений старт» (розвиток дітей старшого дошкільного віку),  «Радість творчості» (художньо-естетичний розвиток), нормативними документами та розпорядженнями головного управління освіти та науки   Бориспільської міської ради, власним статутом,
          Пріоритетними напрямками діяльності колективу ДНЗ вважали:
- удосконалення професійної діяльності педагогів;
- створення сприятливих умов для гармонійного поєднання інтелектуального розвитку дошкільнят з фізичним, емоційно-вольовим, моральним, соціальним, екологічним, правовим, художньо-естетичним розвитком;
- розвиток творчих здібностей та інтересів дітей;
- удосконалення роботи щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах діяльності;
- надання старшим дошкільнятам рівних стартових можливостей для шкільного навчання. Підготовка шести річок до шкільного навчання;
- впровадження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання;
- формування здоров’язберігаючої функції особистості дитини,
    забезпечення її прав на здобуття якісної дошкільної освіти;
- підвищення рівня педагогічної компетентності родини вихованців ДНЗ.

Педагогічний колектив спрямовував свою роботу на вирішення наступних 
завдань:
1. Спрямування виховної роботи на формування понять цінностей   здоров’я та
    здорового способу життя.
2. Активізація пізнавальної діяльності дошкільників в процесі ознайомлення з 
    природою.
3. Розвиток художньо-мовленнєвої компетентності дошкільнят.
4. Розвиток трудового виховання на основі оволодіння дітьми соціальним
досвідом, формування самостійності, творчості, активності, ініціативності.

     Основним напрямом роботи ДНЗ залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я, удосконалення форм, змісту і методів фізкультурно-оздоровчої роботи; спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію особистісно-орієнтованої моделі виховання і навчання, орієнтування на становлення життєвої компетентності відповідно до віку дитини, забезпечення соціально-педагогічного патронату сім’ї.
       На постійному контролі знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.

       Зміст методичної роботи в ДНЗ  будувався на основі державних документів про дошкільну освіту, навчальних планів, програми, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід. Головною метою роботи методичної служби виступало надання кваліфікованих послуг на запити педагогічних працівників, отримання практичної допомоги пед. працівниками в організації роботи з дітьми, розробка системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу вихователів, впровадження передового педагогічного досвіду з метою зростання якості дошкільної освіти і виховання дітей в ДНЗ.

 

 

 

 

 

     Освітньо-виховну роботу в ДНЗ проводили кваліфіковані спеціалісти в загальній кількості 22 пед. працівника: завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, логопед, інструктор фізичного виховання, музичний керівник, 17 вихователів.
З них мають: - вищу освіту –10 чол.;
                  - середньо-спеціальну – 12 чол.
На даний час в закладі є потреба у кадрах з фаховою освітою у кількості - 6 педагогів.

       З метою підвищення фахового рівня педагогічних працівників, удосконалення професійної творчості протягом 2014-2015 навч. року  проведено:

* Проходження курсів підвищення кваліфікації – 3   педагоги.

* Атестація педагогічних працівників – 3 педагоги,
                                                     з них атестовано:
                                                     2 педагог – спеціаліст,
                                                     1 педагог – підтвердження квал. категорії 
                                                                        «спеціаліст 1 категорії».

* Відвідування загальноміських семінарів-практикумів (90%).

* Відвідування методичних об’єднань міста (80%).

* Згідно річного плану проведено всі заплановані педагогічні ради, на такі
теми:
-  «Шляхи організації освітнього процесу, спрямованого на всебічний розвиток особистості дитини»,
- «Активізація пізнавальної діяльності дошкільників в процесі ознайомлення з природою»
- «Спрямування виховної роботи на формування цінностей здорового способу
життя»
- «Підростають малюки»
Педагогами були представлені змістовні та цікаві матеріали,  проведено конкурс педагогічних знахідок, брей-ринг «Буду я природі другом», виставка-презентація дид. ігор.

* З метою покращення педагогічної роботи організовано роботу семінарів:
- «Розвиток художньо-мовленнєвої компетентності дошкільнят»
- «Абетка психологічного здоров’я дітей», проблемний; 
- «Вчимо малят малювати», тематичний;
що дало змогу підвищити компетентність педагогів у використанні сучасних підходів до даних питань.

* Систематично проводились педагогічні години на актуальні теми:
- «Ведення ділової документації»
- «Формування правильної постави – необхідна умова здоров’я»
- «Мультимедійні технології-особливості їх використання»
- «Народознавство і духовність роду»
- «Права та обов’язки дітей в сюжетах казок», т.д.

* Проходили колективні взаємовідвідування педагогами організованої   діяльності  дітей.
* Постійно надавались консультації педагогам:
- «Прогулянка-найкращий шлях пізнання довкілля»
- «Як методично правильно організувати самостійну діяльність дошкільників»
- «Формування в дошкільнят пізнавального інтересу в процесі трудових дій», т.д.

*  Стимулювали роботу педагогічного колективу проведені:
   - професійний конкурс – огляд «Куточок природи та город на підвіконні»,
   - виставка методичних матеріаліалів «Новинки педагогічної літератури»,
   - виставка дидактично-ігрового матеріалу «Новинки-цікавинки для малят і
     для тих хто їх виховує»
   - вихователі: Куранда І.В., Кравчун Н.Г., Бушина Л.М. здобули перше місце у внутрішньосадковому конкурсі « Віконечко у природу».

* Плідно працювала «Школа молодого фахівця» у рамках якої    організовувалась робота з підвищення рівня педагогічної майстерності та становлення молодого спеціаліста, відпрацьовувались на засіданнях теми методичного та психологічного направлення:
           «Безпека на першому місці виховання»,
           «Особливості проведення занять з тендерного виховання».
           «Інноваційні технології – пошуки, проблеми», та інш.
-проводилось анкетуваня молодих спеціалістів,
-надавались консультації методистом  та наставниками,
-проходили взаємовідвідування освітньо-виховної роботи з дітьми, родинами,
-відбулася виставка-презентація ширми виготовленої своїми руками «Хлопчики та дівчатка, підходи для виховання».

*Постійно в методичному кабінеті діяли виставки:
В метод. кабінеті організовано і постійно діє виставка:
1. «Творчі здобутки педагогів»;
2. «Новинки метод. посібників та періодичної преси».
3. «Фантазія і творчість для малят умілими руками  педагогів».
які націлювали педагогів на вирішення поставлених завдань педагогічним  
колективом, на творчість, самовдосконалення.

* Вихователі Городник Н.О., Дика К.М. приймали участь в міському конкурсі «Моє краще заняття з мультимедійною презентацією для дітей старшої групи». 
* Працювала творча група  «Упровадження інформаційно-комунікаційних
  технологій у професійну діяльність педагогів».

* Проводились методичні об’єднання груп раннього віку:
«Розвиток творчих здібностей малюків засобами образотворчого мистецтва»,
«Гра не тільки забавляє – гра малят життю навчає».

* Створено теку з метод. та практичними напрацюваннями по темі:
«Активізація пізнавальної діяльності дітей в процесі ознайомлення з
природою».

* У другу половину дня велась робота гуртків:
   - платні послуги: хореографія, англійська мова;
  - безкоштовні: «Юні олімпійці», «У світі казок», «Дивограй», «Чарівні
пальчики»

*Для підвищення теоретичного рівня педагогічних працівників в методичному кабінеті  накопичується: 
-публікація журналів:
«Дошкільне виховання»;
«Палітра педагога»;
«Вихователь-методист в ДНЗ»;
«Медична сестра»;
« Практика управління закладу освіти»
-поповнено бібліотеку методичною літературою - 10 книг, демонстраційними
картинами ОБЖД.

         Протягом навчального року педагогічний колектив працював творчо та відповідально. Проводилась чітка, систематична робота спрямована на різнобічний, гармонійний розвиток дітей та розвиток їх знань, вмінь і навичок.
Освітні завдання здійснювались на основі психолого-педагогічної діагностики, педагогіки співробітництва та гуманізму. З цією метою була активізована робота з педагогічним колективом, спрямована на особистісне зростання кожного педагога.
       В роботі з педагогами впродовж навчального року згідно річного плану застосовувалися індивідуальні, групові та масові форми методичної роботи, а саме: педагогічні ради, семінар - практикум, проблемний семінар, педгодини, педагогічні посиденьки, консультації, педагогічні читання тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальних питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу освітнього процесу, його позитивних та негативних сторін, необхідності якісних і суттєвих змін з метою поставлених завдань. Ефективність методичної роботи підсилювалась впровадженням в неї інтерактивних форм та методів роботи з педагогічними кадрами: дискусій, ділових ігор, майстер-класів.    Якість педагогічних рад забезпечувала ретельна попередня підготовка, що включала вивчення теоретичних питань та набуття практичних навичок.

 

 

 

*Діти з співочими та хореографічними здібностями прийняли участь в загальноміському конкурсі «Бориспільські зіроньки» і здобули ІІ місце.

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведені заходи сприяли підвищенню теоретичних  та практичних знань та вмінь педагогів за відповідними темами, озброїли їх сучасними знаннями, що дозволяють використовувати їх при організації освітньої роботи з дітьми, а  також дати можливість кожному педагогу визначити шлях самоосвіти.

* З метою залучення батьків до проблеми виховання дітей, підвищення педагогічної культури батьків, а також пропаганди виховання креативної і творчої особистості малюка через сім’ю особлива увага приділялась просвітницькій та спільній освітньо-виховній роботі ДНЗ з родинами.
     - постійно планувались та проводились консультації по роботі з родинами для педагогів, зібрано в теку ряд інформаційних матеріалів на актуальні теми, розробки нетрадиційних методів проведення батьківських зборів, зразки анкетування родин;
  - діє інформаційно-змінний  стенд «Секрети педагогіки» де до батьківської уваги були представлені методистом такі теми, як:
«Мовлення дорослих – взірець для наслідування», «Малюнки дітей-закодована інформація», «Духовність і мораль, орієнтир на майбутнє», «Формування позитивного ставлення дітей до навчання в школі», т.д.
      - Організовано роботу «Скриньки довіри».
      - Проведені заплановані батьківські збори, тематика яких:
«Співпраця ДНЗ і родини як гарант особистісного зростання дитини дошкільного віку», «На рік підросли малюки».
      Творчо, цікаво за активної участі батьків проведено такі форми роботи з родинами, як :
-спортивні змагання серед старших груп «Веселі старти»;
-показ лялькового театру «Ріпка»,  «Колобок», «Рукавичка» для найменших, (ранній вік), за участю батьків;
-інсценізація казки батьками для малят «Вовк і семеро козенят», середня гр. «Метелик»;
-майстерня творчості дітей разом з батьками на тему: « Дивовижне мереживо витинанки» (старш.гр. «Умка»), «Умілі майстри» (середня гр. «Метелик»)
- родинне свято на тему: «Шлях до здоров’я» санаторна гр. «Бджілка»
-спортивне свято «Подорож до країни Спортландії», середні гр.
-розвага дітей разом з батьками  «Козацькі забави» (старш.гр. «Сонечко»), «Сорочинський ярмарок» (старш.гр. «Веселка»)

* Успішно пройшли традиційні  загальносадкові свята та розваги:
                        «День знань»,
                        «Чарівниця Осінь в гості завітала»,
                        « Щедрий вечір, добрий вечір»
                        «Вітання для матусь»,
                        « До побачення, садок!»,
                        «Щаслива планета Дитинства»
*  Виставки:
- «Чудо – верба» - вироби з вербових гілок,
- «Писанка – мальованка», дитячі творчі роботи
      - Створення композиції  з художньої праці  «Маки пам’яті»
      - Фотовиставка: « Дружна родина – щаслива дитина»

* Велике як освітнє так і виховне значення, радість, цікавість, захоплення, та творчість і майстерність дитячих родин було  проявлено при організації загальносадкових виставок:
                         «Країна майстрів», вироби з різних видів матеріалу,
                         «Чарівні дари Осені», композиції з овочів та фруктів,
                          «Зимовий вернісаж», виставка новорічно-різдвяних композицій,
                          «Маки пам’яті» Колективна робота з художньої праці
Слід відмітити проведену екологічну акцію «Будиночок для шпаків», після якої на зеленій території ДНЗ з’явилося 12 новеньких шпаківень; та акцію «Посади
деревце», при якій разом педагоги-батьки-діти було висаджено понад 25 дере і кущів.
* В дитячому садку суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, проводиться методична робота з педпрацівниками, освітньо-виховна робота як з дошкільниками так і з родинами. Проведено брейн-ринг з педагогами на тему: «Права наших дітей – пояснити і навчити»; творчо і продуктивно пройшов правовий тиждень «Я - маленька людина», в метод. кабінеті  поповнено матеріал по правовому вихованню з дошкільнятами, розробки занять, розваг; функціонує рубрика для батьків « Родина має дати дитині любов і захист».    


   * Особлива увага приділяється також освітньо-виховній роботі по безпеці життєдіяльності дошкільнят.
Поповнена « Методична скринька» метод. розробками з даного питання, проведено « Тиждень безпеки», зібраний інформаційний матеріал для допомоги педагогам в роботі з дітьми та батьками з даного питання.

* Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Тому було організовано вивчення готовності дітей до шкільного навчання, вважаємо цю роботу надзвичайно важливою.


Результати аналізу  моніторингу
рівня засвоєння завдань розвитку дітьми
старших груп.

Загальна  кількість дітей: 86 дітей

Кількість дітей атестованих: 80 дітей

Не атестовано: 6 дітей

 

Виходячи з даних обстеження в загальному по дитячому садку з   80   обстежених  дітей   старшого дошкільного віку мають:
- Високий рівень 59 дітей (73,75%);
- Середній рівень 17 дітей (21,25%);
- Низький рівень 4 дитини (5%).

* В усіх вікових групах широко використовувались комплексні, інтегровані, сюжетно-ігрові заняття, які включають інформацію з пізнавального, правового, морально-етичного, екологічного, народознавчого, художньо-естетичного,логіко-математичного розвитку.
Ігри спрямовані на розв*язування основ логічного, креативного мислення, інтерес та оволодіння рідною мовою, народними звичаями, традиціями, культурою власного мовлення, прищеплюють гуманістичне ставлення  до людини, бережливе ставлення до рідної природи.

* Види і форми планування освітньо-виховного процесу в закладі обговорювались і схвалювались педагогічною радою ДНЗ №1 на початку
навчального року.
При плануванні роботи керувались принципами актуальності, науковості, наступності, перспективності, систематичності. Велика увага приділялась спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорювались під час педагогічних рад, педагогічних годин, на консультаціях. На їх основі здійснювалось корекція педагогічного стилю роботи вихователів.

* З усіма категоріями працівників проводились інструктажі:
        - з техніки безпеки на робочому місці,
        - з протипожежної безпеки,
        - з охорони життя і здоров*я дітей,
        - цивільна оборона (проведено практичне заняття)
        - поводження в надзвичайних екстремальних ситуаціях

            Усі працівники закладу створюють достатні умови для організації життєдіяльності дітей раннього та дошкільного віку. Для забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей педагоги ДНЗ проводять фізкультурно-оздоровчу роботу, забезпечують достатню  рухову активність дітей у повсякденному житті та під час занять з фізичної культури. Організовуючи фізкультурно-оздоровчу роботу, педагоги враховують стан здоров’я кожного вихованця, забезпечуючи диференційований та індивідуальний підхід. Після перенесених хвороб  педагоги знижують  дітям фізичні навантаження. У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричних вимірювань ведеться листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.
           Медична сестра та завідувач ДНЗ систематично контролюють проведення фізкультурно-оздоровчої роботи (ранкова гімнастика,  загартовуючі процедури, гімнастика після денного сну).
          Стан захворюваності по ДНЗ порівняно з 2014 - 2015 н.р. менше , це пояснюється тим, що стало більше приділятися уваги загартовуючим заходам та профілактичним міроприємствам.  Санітарно - просвітницька робота з батьками та працівниками закладу проводилась згідно річного плану ДНЗ. Батьківські куточки поповнені консультаціями на тему: «Загартування дітей влітку»,  «Профілактика педикульозу та корости»,   «Профілактика ентеробіозу», «Профілактика лямбліозу», «Профілактичні щеплення у дітей», «Вітаміни у вашій родині», «Профілактика кишкових інфекцій», «Харчування дошкільнят та його вплив на здоров’я дітей». 
      У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, змінювалася змістовна сторона занять з підвищеним фізичним та інтелектуальним навантаженням.

     Зв’язок з громадськістю.
В ДНЗ ведеться прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаються пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо. Всі питання вирішуються і обговорюються.
     Господарча робота. В ДНЗ придбано:
- 26 дерев’яних ліжок,
- 61 матрац,
- замінено вікна та двері на пластикові,
- 36 столів та парт,
- в групах  «Ромашка», «Калинка» зроблений ремонт сан.вузла, рукомийників.

       Підводячи підсумок роботи ДНЗ за рік слід відмітити що зміст річного плану ДНЗ на 2014-2015 н. р., який відображав всю систему, весь комплекс освітньо-виховних заходів, спрямованих на гармонійне виховання дітей дошкільного віку було виконано.
        Спостерігається значне покращення матеріально-методичного забезпечення
        методичної служби дитячого садка, усучаснення освітньо-виховної роботи 
        закладу.
        Тематика педагогічних рад, педагогічних годин, семінарів і інш. форм роботи в           
        ДНЗ відповідала напрямкам роботи дошкільного закладу.
        Весь колектив ДНЗ відповідально, добросовісно і творчо працював напротязі 
        всього року.

               Виходячи з аналізу освітньої роботи, а також опираючись на завдання 
        Базового компоненту дошкільної освіти, програм «Дитина » та «Впевнений 
        старт», йдучи в ногу з часом, колектив ДНЗ визначає пріоритетні напрямки
        роботи на 2015-2016 н.р.:

Завдання на наступний рік:

  1. Формування громадянської компетентності дошкільнят.

  2. Театралізована діяльність для розвитку мовлення та творчих здібностей
       малят.

Проблемні питання:
   1.Формування інформаційно-ігрової творчості за методикою Н.Гавриш.
   2.Розвиток мислення та художньої творчості дошкільнят в роботі з  папером.